NTP-SZKOLL-18-0031 - Egészségtudományi Szakkollégium Tehetség Program 2018/2019-es tanévben c. projekt – Szakmai beszámoló

Projekt címe: Egészségtudományi Szakkollégium Tehetség Program 2018/2019-as tanévben

Pályázat kódja: NTP-SZKOLL-18-0031

 

A projekt kötelezően megvalósítandó eleme volt a két félévben, egy-egy a szakkollégium alaptevékenységéhez szorosan nem kapcsolódó 15 órás kurzus vállalása. Az őszi félévben a kurzus témája a „Hogyan váljunk egyéni vállalkozóvá, hogyan alapítsunk céget?” volt. A szakkurzus megismertette a hallgatókkal az egyéni vállalkozóvá válás feltételeit, lépéseit, felhívta a figyelmet a nehézségekre, a vállalkozók számára elérhető pályázatokra. A kurzus elméleti és gyakorlati példákon keresztül mutatta be a Széchenyi 2020 program egészségügyi projektjeit és támogatási rendszerét. Emellett ötleteket kaphattak, hogyan célszerű összeállítani egy önéletrajzot és motivációs levelet. A hallgatók üzleti ötletet/tervet és ezek vállalkozás formájában való elindítását prezentálták, amit szakértők bíráltak el.

A tavaszi kurzus megvalósítása Pécsett történt, amelynek témája a „Különböző nemzetek, vallások életmódja, táplálkozási szokásai. Főzd meg, kóstold meg! Nemzetek eledele.” volt. Az elméleti részben a mediterrán, skandináv és távol-keleti konyhák jellegzetességeit, ízvilágát, az étkezések jellemzőit ismerték meg a résztvevők. Meghallgathatták a különböző vallásokkal kapcsolatos jellegzetes táplálkozási szokásokat, továbbá a fűszerezés és a gyógynövények szerepét. Ezután a hallgatók tankonyhai gyakorlat keretében, kiadott receptúrák alapján, különféle nemzetek jellegzetes ételeit készítették el, majd fogyasztották el.

Hallgatói visszajelzések alapján mindkét kurzust nagyon hasznosnak, újszerűnek találták, amelyek olyan ismereteket adtak számukra, hogy a későbbi életükben vagy a munkalehetőségre való pályázásukkor jelentős segítséget nyújtanak.

Kötelező programelemként két Egészségnapot tartottunk, ezek célja az volt, hogy hozzájáruljunk a lakosság egészségmagatartásának változásához, emellett az egészséges életmódra neveléshez és a testi-lelki egészség megőrzéséhez. Az első Egészségnap alkalmával a célcsoportunk főként a felnőtt korosztály volt. Testösszetétel méréseket, vérnyomást és vércukor szintet mértünk, továbbá az érdeklődők különféle mentálhigiénés teszteket tölthettek ki. Aki igényelte, étrendi tanácsot is kapott.

A második Egészségnap célcsoportja a kisgyermekek és szüleik voltak. Fontos szempont volt, hogy a gyerekek és a szülők együttesen megtapasztalják, hogy az egészségük megőrzéséhez egészségtudatos magatartás kialakítására van szükség. Testösszetétel méréseket, vérnyomást és vércukor szintet mértünk, vércsoportot határoztunk meg. Megismertettük a gyermekekkel az Okos Tányér alapelveit, miközben a szülők is bekapcsolódtak az egészségnevelés folyamatába. Mivel szülők és gyerekek együttesen voltak jelen, reméljük, hogy bizonyos szemléletformálást is el tudtunk érni

 

Konferencián történő részvétel

A pályázatban lehetőséget tudtunk biztosítani egy hallgatónak, hogy részt vegyen a Student Conference On Health Sciences With International Participation elnevezésű nemzetközi konferencián, amelyen az egészségtudomány bármely területén kutató hallgatók vehettek részt és prezentálhatták tudományos eredményüket.

A különböző egészségtudományi területen tanuló szakkollégista hallgatóknak tudtunk hazai konferencia részvételt biztosítani a pályázat segítségével. Így gyógytornász, dietetikus, szülésznő, rekreációszervező és sportmenedzser MSc szakos hallgatók tudtak részt venni leendő szakmájukhoz kapcsolódó, látókörüket és tudásukat bővítő előadásokon.

A Cholnoky Nemzetközi Szimpóziumon idén is részt vettek előadással hallgatóink, így erősítve a két szakkollégium közötti együttműködést.

A szakkollégisták minden esetben örültek a lehetőségeknek, sokan először vettek részt szakmai konferencián, így már ezt is nagy élményként élték meg. Emellett szakmai tapasztalatokkal és kapcsolatokkal gazdagodtak. Beszámolóik és a beszélgetéseink során pozitívnak értékelték a részvételi lehetőségeket.

 

Az alábbi konferenciákon vettek részt szakkollégista hallgatóink:

XXIX. Országos Szülésznő Védőnő Gyermekápoló Konferencia

Budapest 2018.11.21-23.

2 fő

Free Food Expo és Konferencia 2018

Budapest, 2018.11.03.

5 fő

Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság Kongresszus 2019

Hajdúszoboszló 2019.05.30-2019.06.01.

2 fő

XIII. Nemzetközi Táplálkozásmarketing Konferencia

Debrecen, 2019.04.17.

1 fő

11th Student Conference On Health Sciences With International Participation

Szlovénia, Maribor 2019.05.23-24.

1 fő

XVI. Országos Sporttudományi Kongresszus

Nyíregyháza, 2019. június 5-7.

1 fő

Túledzés konferencia

Budapest, 2019. június 20.

1 fő

Pszichiátriai Szakdolgozók XX. Országos Kongresszusa

Gárdony, 2019. június 24-26.

1 fő

 

Vitaestek megvalósítása

A projektben három vitaestet terveztünk, ezek Szombathelyen és Pécsett valósultak meg. Az őszi szemeszterben egy kutatásmódszertannal foglalkozó vitaest volt a szombathelyi képzési központban.

A tavaszi szemeszterben a résztvevők a fenntartható táplálkozásról és a pazarló életmód veszélyeiről hallhattak előadást. Utolsó vitaestünkön a fogyatékkal élők sporttevékenységeit ismerhették meg a résztvevők. A hallgatói visszajelzések alapján, a témák elnyerték a tetszésüket, többen jelezték, hogy a témák folytatását szeretnék.

A vitaestek nyitottak voltak a nem szakkollégista hallgatók számára is, ezzel célunk a Szakkollégium népszerűsítése volt.

 

Szakmai nyilvánosság biztosítása, szakkollégiumi honlap működtetése, fejlesztése

Az Egészségtudományi Szakkollégium honlapra az események frissítése, folyamatos feltöltése történt. Programok, események képi anyagának feltöltésével és hallgatóbaráttá tételével könnyebb elérést biztosít az érdeklődők számára, ugyanakkor biztosítja a nyilvánossággá tétel követelményét is. Ezen a linken megtalálható: http://etszk.etk.pte.hu/ .

 

A társadalmi problémákra érzékeny, szakmai attitűdök kibontakozását segítő foglalkozások

Társas kapcsolatok, intimitás a párkapcsolatokban című foglalkozáson Zsoldos Márta szexuálterapeuta, játékos feladatokkal tűzdelve járta körbe a témát, világított rá a párkapcsolati problémákra, emellett megoldási javaslatokkal látta el a hallgatóságot. Visszajelzések alapján a résztvevők nagyon hasznosnak ítélték meg, a gyakorlati javaslatokat, melyet a mindennapjaikban is jól tudnak alkalmazni.

A második foglalkozás Tolerancia tanulás - a deprivált csoportok kívánatos és elvárt kezelése címmel került megrendezésre. A kurzus vezetője Meisznerné Kuklek Noémi, szociális szakember, az Egészségtudományi Doktori Iskola doktor hallgatója, az elméleti oktatása közben gyakorlati feladatokkal látta el a hallgatókat. Számos, a fogyatékosok korlátozottságát megtapasztalható gyakorlatot végeztek a résztvevők, amit a program legizgalmasabb és legérdekesebb részeként éltek meg.

 

A szakkollégiumi tagok tudományos és közéleti publikációinak megjelentetése

Az év folyamán több megjelent és két elfogadott publikáció született szakkollégista hallgatóinktól. Az elfogadott publikációk címe: The predictive role of PET/CT imaging in clinical N and M staging and treatment decision process. Institutional experiences in Hungary]. Orv Hetil. 2018 Sep;159(39):1593-1601. doi: 10.1556/650.2018.31207. Társszerzője Kedves András.

A magyar labdarúgást övező problémák vizsgálata, avagy miért beteg a magyar labdarúgás? Sport és Egészségtudományi Füzetek, 2018/2/ 3. szám 48-p - Vági Márton Zsolt tagunk jegyezte. SPORT-ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI FÜZETEK, III. évfolyam, 2. szám, 2019-ben. 

 

Barcsi Tamás, Vági Márton, Filó Csilla, Kovács Ádám Sportetikai kérdések vizsgálata versenyszerűen sportoló fiatal felnőttek körében Research of sports ethics issues among young adults involved in competitive sports. 

Varga, Zoltán; Juhász, Éva; Komáromy, Márk Rekreációs turizmus három szegmensének vizsgálata In: Marton, Zsuzsanna; Németh, Kornél; Péter, Erzsébet (szerk.) III. Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia Tanulmánykötete Nagykanizsa, Magyarország : Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz, (2019) pp. 125-132. , 8 p.

Komáromy, M Az önkéntes egészségpénztárak egészségturizmusban rejlő lehetőségei EGÉSZSÉG-AKADÉMIA 8 : 4 pp. 204-210. , 7 p. (2019)

További publikációk jelentek meg még hallgatóinktól Doma Valentina:

Dr. Raposa L. Bence, Jurasek Júlia Vanda, Soltész Dorottya, Doma Valentina, Koczka Viktor, Dr. Kiss István, Dr. Turcsán Judit, Dr. Varjas Tímea, (2019) Élelmiszeriparban használt, mesterséges adalékanyagok molekuláris epidemiológiai és epigenetikai hatásai a metilációs mintázat kialakításáért felelős gének mRNS expressziójára, Új Diéta XXVIII./1. (22-26)

 

Eszközök beszerzése

A pályázat segítségével a szakkollégium eszköztára tovább bővült, beszerzésre került 2 hordozható winchester, melyek a beszerzés után a képzési központok (Szombathelyi Képzési Központ) szakkollégiumi képviselőjéhez kerültek.

Ezen túlmenően az alábbi szakkönyvek kerültek beszerzésre a tanév folyamán, amit szakkollégista hallgatóink forgathatnak. Ezek Karunk Könyvtárába a pécsi és a szombathelyi képzési központjaihoz kerültek kihelyezésre, hogy mindenki számára elérhetővé váljanak a friss és hasznos irodalmak.

 • Bedros J. Róbert: Klinikai obezitológia (3 pd)
 • Korpádi Péter, Patyi Árpád: Vegetáriánus ételek (3 pd)
 • Dr.Fövényi J.-Gyurcsáné Kondrát Ilona: Cukorbetegek nagy diétás könyve (3 pd)
 • Aradvári-Szabolcs Mariann - Dr. Mák Erzsébet: Kiskanálnyi szeretet (3 pd)
 • TRÉNINGKOKTÉL - A trénerek klubjából (2 pd)
 • TRÉNEREK KÉZIKÖNYVE 150 tréninggyakorlat (2 pd)
 • James Sale • Bevis Moynan: A motiváció feltérképezése a coachingban (2 pd)
 • Adele B. Lynn & Janele R. Lynn: Érzelmi intelligencia gyakorlatgyűjtemény (2 pd)
 • Thomas M. H. Bergner: BURNOUT - A kiégés megelőzése 12 lépésben (2 pd)
 • Katrin Greßer – Renate Freisler: STRESSZKEZELÉSI tréninggyakorlatok (2 pd)
 • Armin Rohm: VÁLTOZÁSMENEDZSMENT a szervezetekben (2 pd)
 • J. Schwickerath • M. Holz: MOBBING - a munkahelyi pszichoterror (2 pd)
 • Sylvia Kéré Wellensiek: Reziliencia tréning (2 pd)
 • Webster-Gandy, Joan; Madden, Angela; Holdsworth, Michelle: Oxford Handbook of Nutrition and Dietetics (1 pd)
 • More, Judy: Infant, Child and Adolescent Nutrition. A Practical Handbook (1 pd)