SZAKMAI BESZÁMOLÓ - Az áttételesen érvényesülő hatások a szakkollégiumi tagoknál

2023. JANUÁR 15. Hírek Kari hírek

Projekt címe: Tehetséggondozás és személyes készségfejlesztés az Egészségtudományi Szakkollégiumban 2021
Pályázat kódja: NTP-SZKOLL-21-0054


Az idei tanévben is olyan programok, foglalkozások és egyéb lehetőségek kínálkoztak a szakkollégistáink számára, ami a tanulmányaikat nagyon jól kiegészítik és személyes készségeiket fejlesztik. A közösségünk egyik fő funkciója, hogy a tagok olyan képességeket, ismereteket sajátítsanak el tanulmányaik mellett, ami egész személyiségükre hatással van, azaz attitűdjüket és magatartásukat is alakítja. Programjaink idén hibrid formában valósultak meg. Egyrészt kihasználtuk az online tér országhatárokat átívelő pozitív lehetőségét, így több alkalommal is határon túli résztvevőkkel folytattunk nagyon sikeres kerekasztal beszélgetéseket. Ezek nagy mértékben hozzá járultak hallgatóink szakami tapasztalatának növeléséhez. A tudományos konferenciákon való részvétel új ismeretségeket és előadói mintákat is nyújt a hallgatók számára, ezért nagyon fontosnak tartjuk a szakmai tapasztalatok megszerzését, többen éltek is a lehetőségekkel hallgatóink közül. A szakmai tudás, a professzió mellé szükséges olyan alapvető készségek megtapasztalása is, mint a társadalmi felelősségvállalás kérdése és az egyéni érdekérvényesítés, ami erősíti az önbecsülésüket, önbizalmukat. A járványos időszak után sem lankadt az önkéntes tevékenységekben való aktív részvétel, mert hallgatóink szívesen segítettek a kari rendezvényeken, konferenciákon. Interaktív bemutatókkal népszerűsítették az egészségügyi szakmákat. Részt vettek egészségnapokon, terápiás kutyák kiképzésben, vizsgájában, vagy éppen adományokat gyűjtöttek a rászorulóknak. A vitaesteken való részvételük egyrészt a szakmai párbeszéd lehetőségét mutatta meg a kulturált vita, érvek és ellenérvek kinyilvánításának megfelelő módjával. Továbbá a programok szervezésében, lebonyolításában is sok tapasztalatot szereztek. Összességében azt láthattuk, hogy személyiségük pozitív módon változott, határozottabbak lettek a hallgatók, akik tisztában vannak saját helyükkel, szerepükkel, miközben megismerték a tudományos munka attitűd formáló erejét, mint az alázat, szerénység, együttműködés, kitartás, belátás.

Azt gondoljuk a fentiek nélkülözhetetlen feladatai a szakkollégiumi munkának.

 

Prof. Dr. Figler Mária
Egészségtudományi Szakkollégium elnök