SZAKMAI BESZÁMOLÓ - Disszemináció

2023. JANUÁR 15. Hírek Kari hírek

Projekt címe: „Tehetséggondozás és személyes készségfejlesztés az Egészségtudományi Szakkollégiumban 2021”
Pályázat kódja: NTP-SZKOLL-21-0054

 

A projekt kötelezően megvalósítandó eleme volt a két félévben, egy-egy a szakkollégium alaptevékenységéhez szorosan nem kapcsolódó 15 órás kurzus vállalása. Az első szakkurzuson a tudományos prezentációk készítése mellett a szóbeli készségek fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektettek az oktatók, az elméleti anyagokat gyakorlati példákkal támasztották alá; játékos feladatokon keresztül szimulálták a helyzeteket, amely a készségek elsajátítását nagymértékben segítette. A tudományos elvek betartása mellett senki sem érezte kényszernek a tanulást: a közérthető, vicces, olykor pedig tanulságos példákon keresztül gyorsan elsajátították az új ismereteket a hallgatók. Minden felmerülő kérdésre segítőkész, bíztató, konstruktív, motiváló válaszokat kaptak az empatikus oktatóktól. A páros és csoportmunka lehetővé tette, hogy az eltérő képzési központokban tanuló hallgatók még inkább megismerjék egymást. Itt alapvető prezentációs készségeket és ismereteket sajátítottak el a hallgatók a kurzus előadóitól Mihály -Vajda Rékától és Berényi Károly adjunktusoktól.

A másik szakkurzust Dr. Berényi Károly, PTE ÁOK egyetemi adjunktus, Dr. Prémusz Viktória, PTE ETK adjunktus, Kajos Luca Fanni PTE ETK doktorhallgató, OTDK I. helyezett hallgató Dr. Makai Alexandra, PhD, adjunktus előadók vezették. A szakdolgozat, diplomamunka elkészítésében és az eredmények publikálásában nyújtottak segítséget, bocsájtottak rendelkezésre forrásokat, anyagokat a kurzus megtartására felkért oktatók. A kurzus egy kiemelt pontja volt a tapasztalatmegosztás, a saját élmények elemzése, megfelelő szaklapok keresése, a hiteles tájékozódás gyakorlása, a publikálás folyamatának megismerése. Kiváltképp hasznos volt meghallgatni az OTDK-t nyert, meghívott doktorhallgató tapasztalatait, ez foglalta igazán keretbe azt a sok felhalmozott tudást, amit nagy elhivatottsággal bocsájtottak rendelkezésünkre előadóink.
Hallgatói visszajelzések alapján mindkét kurzust nagyon hasznosnak találták, amelyek olyan ismereteket adtak számukra, amelyek jelentős segítséget nyújtottak jelen helyzetükben.

Vitaestek megvalósítása
A projektben négy Vitaestet szerveztünk, ezek mind az MS Teams felületen kerültek meghirdetésre. Az első vitaset az Ápolói hivatás itthon és a nagyvilágban címmel került megrendezésre, ahol Tóthné Födő Gyöngyi, Szögedi Ildikó, Dér-Casey Anikó, Vizsralek Beáta, Osztatni Zoltán, okleveles ápolók vettek részt előadóként, akik a pécsi egyetemen végeztek és jelenleg külföldön élnek. Tapasztalataikat osztották meg, Karamánné Dr. Pakai Annamária moderátor vezetésével

A második vitaestünk, a Beszélgessünk, hogy vagy? címmel került meghirdetésre, Dr. Csókási Krisztina, PhD, pszichológus, Dr. Pusztafalvi Henriette és Trixler Bettina PhD hallgató beszélgetett a résztvevőkkel. Sajnos a bezártság a félelem és a bizonytalanság nagyon izolálta a hallgatókat, hiányzik a kezdeményezőkészségük. A személyes élmények a Covid -19 járvány alatt és a személyes veszteségek megélése nem segíti a problémák feltárását, kibeszélését. Ez az alkalom egy első lépcsőfok volt, amivel jelezni kívántuk a hallgatóknak a lehetőséget.

Az Öngondoskodásról szóló beszélgetésünkön Dr. Varga Zoltán, PhD, Csákvári Tímea egyetemi tanársegéd és Dr.  Pusztafalvi Henriette moderátor vett részt. Fontosnak tartottuk a Magyarországon még igen alacsony mértékben működő és főként a fiatalok körében népszerűtlen takarékoskodás lehetőségeiről beszélni.

A negyedik vitaestünk A holisztikus egészségszemlélet tettenérése Magyarországon és Romániában címmel zajlott, ahol Dr. Pásztor Rita, Dr. Gál Katalin, Dr. habil Pusztafalvi Henriette, Karamánné Dr. habil Pakai Annamária, olyan aktuális egészségüggyel kapcsolatos kérdéseket tekintettek át, ami azonos a két országban (volt szocialista országok) és beszámoltak, hogy a rendszerváltást követően milyen mértékű és irányú változásokat tapasztaltunk. Főként a statisztikai adatok tükrében tekintették át a szakemberek az egészségügyiszakterületet.

 

Szakmai nyilvánosság biztosítása, szakkollégiumi honlap működtetése, fejlesztése
Az Egészségtudományi Szakkollégium honlapra az események frissítése, folyamatos feltöltése megtörtént. Programok, események képi anyagának feltöltésével és hallgatóbaráttá tételével könnyebb elérést biztosít az érdeklődők számára, ugyanakkor biztosítja a nyilvánossággá tétel követelményét is. A szakkollégiumi jelentkezés is ezen a felületen zajlik, így valóban hallgatóbaráttá, egyszerűbbé vált a felvételi procedúra is Szakkollégiumunkba.

 

A társadalmi problémákra érzékeny, szakmai attitűdök kibontakozását segítő foglalkozások
 Az idei programban egy személyes készséget fejlesztő kurzust terveztünk az Érzékenyítés Felső fokon címmel.  A kurzus vezetője Dinnyés Katalin doktorhallgató  volt, aki hatalmas munkával szervezte meg a hibrid keretekbe szorult programot. A hallgatók így is élményközpontú, gyakorlatorientált foglalkozáson vehettek részt.  A vulnerábilis csoportokkal való bánásmódot gyakorolhatták a különböző modern és hagyományos technikák segítségével a kurzuson a résztvevő hallgatók. Ez volt az egyik leghasznosabb programelem az idei projektünkben.

A szakkollégiumi tagok tudományos és közéleti publikációinak megjelentetése
Az év folyamán számos publikációval büszkélkedhet szakkollégiumunk, ezeket Kajos Luca, Kedves András, Tisza Boglárka és Szabó Zoltán Tamás, Szabados Bence és Süte Cinta jegyezte. Emellett konferenciák hivatkozható absztraktjai, a hazai és a nemzetközi konferenciákon is megjelentek. Szerencsére jó néhány alapképzéses hallgatónk résztvevője lehetett a különböző szakmai rendezvényeknek, az online konferencia rendezésnek köszönhetően, és a TDK konferencia helyezettjei voltak.


Prof Dr. Figler Mária
Egészségtudományi Szakkollégium elnök

 

Dr. Tigyiné Dr. habil Pusztafalvi Henriette
általános elnök- helyettes