Az áttételesen érvényesülő hatások a szakkollégiumi tagoknál az NTP-SZKOLL-18-0031 egészségtudományi szakkollégium Tehetségprogram 2018/2019-es tanévében

2019. JÚNIUS 26. Hírek Kari hírek

Az áttételesen érvényesülő hatások a szakkollégiumi tagoknál

 

Projekt címe: „NTP-SZKOLL-18-0031 Egészségtudományi Szakkollégium Tehetség Program 2018/2019-es tanévben

Pályázat kódja: NTP-SZKOLL-18-0031


A szakkollégiumban a tanév során olyan nagy jelentőségű közös programok, foglalkozások, lehetőségek kínálkoztak, amit a mindennapi tanulmányi munka során nem lehet megszerezni.

A szakkollégiumi közösség egyik jelentős funkciója, feladata, hogy a tagok a professzió és a szakmai tudás megszerzése mellett, olyan készségeket, képességeket sajátítsanak el, ami egész személyiségükre hatást gyakorol.

Nagy hatást gyakoroltak a hallgatókra a tudományos konferenciákon való részvétel, ami újismerteket, ismeretségeket és előadói mintákat is nyújtott számukra. A szakmai tudás, a professzió mellé szükséges olyan alapvető készségek megtapasztalása is, mint a társadalmi felelősségvállalás kérdése és az egyéni érdekérvényesítés, ami erősíti az önbecsülésüket, önbizalmukat. A közös programok, az együtt eltöltött idő a csoporttá szerveződésre is lehetőséget adott, ami szükséges a kollégiumi identitás megerősítéséhez. Fontos, hogy ezek a jellembeli fejlődések, tudások, az együttműködés képessége a későbbi szakmai munkásságukban is fontos szerepet fognak betölteni.

A vitaesteken való részvételük egyrészt a szakmai párbeszéd lehetőségét mutatta meg a kulturált vita, így érvek és ellenérvek kinyilvánításának megfelelő módját tanulhatták meg. Továbbá a programok szervezésében, lebonyolításában is sok tapasztalatot szereztek.

Összességében azt láthattuk, hogy személyiségük pozitív módon változott, határozottabbak lettek a hallgatók, akik tisztában vannak saját helyükkel, szerepükkel, miközben megismerték a tudományos munkához tartozó fontos tulajdonságokat, mint az alázat, szerénység, együttműködés, kitartás, belátás.

Mindezek nélkülözhetetlen feladatai és eredményei a szakkollégiumi munkának.

 

 

Prof. Dr. Figler Mária
Egészségtudományi Szakkollégium elnök

 

Dr. Tigyiné dr. habil Pusztafalvi Henriette
általános elnök-helyettes