Szakmai tapasztalatok a NTP-SZKOLL-18-0031 egészségtudományi szakkollégium Tehetségprogram 2018/2019-es tanévében

2019. JÚNIUS 26. Hírek Kari hírek

SZAKMAI TAPASZTALATOK

 

Az áttételesen érvényesülő hatások a szakkollégiumi tagoknál

 

Projekt címe: „NTP-SZKOLL-18-0031 Egészségtudományi Szakkollégium Tehetség Program 2018/2019-es tanévben

Pályázat kódja: NTP-SZKOLL-18-0031


A projekt kötelezően megvalósítandó eleme volt a két félévben, egy-egy a szakkollégium alaptevékenységéhez szorosan nem kapcsolódó 15 órás kurzus vállalása. Az őszi félévben a kurzus témája a Hogyan váljunk egyéni vállalkozóvá, hogyan alapítsunk céget? volt. A szakkurzus megismertette a hallgatókkal az egyéni vállalkozóvá válás feltételeit, lépéseit, felhívta a figyelmet a nehézségekre, a vállalkozók számára elérhető pályázatokra. A kurzus elméleti és gyakorlati példákon keresztül mutatta be a Széchenyi 2020 program egészségügyi projektjeit és támogatási rendszerét. Emellett ötleteket kaphattak, hogyan célszerű összeállítani egy önéletrajzot és motivációs levelet. A hallgatók üzleti ötletet/tervet és ezek vállalkozás formájában való elindítását prezentálták, amit szakértők bíráltak el.

A tavaszi kurzus megvalósítása Pécsett történt, amelynek témája a Különböző nemzetek, vallások életmódja, táplálkozási szokásai volt. Az elméleti részben a mediterrán és távol-keleti konyhák jellegzetességeit, ízvilágát, az étkezések jellemzőit ismerték meg a résztvevők. Meghallgathatták a különböző vallásokkal kapcsolatos jellegzetes táplálkozási szokásokat, továbbá a fűszerezés és a gyógynövények szerepét. Ezután a hallgatók tankonyhai gyakorlat keretében, kiadott receptúrák alapján, különféle nemzetek jellegzetes ételeit készítették el, majd fogyasztották el.

Hallgatói visszajelzések alapján mindkét kurzust nagyon hasznosnak, újszerűnek találták, amelyek olyan ismereteket adtak számukra, hogy a későbbi életükben vagy a munkalehetőségre való pályázásukkor jelentős segítséget nyújtanak.

Kötelező programelemként két Egészégnapot tartottunk, ezek célja az volt, hogy hozzájáruljunk a lakosság egészségmagatartásának változásához, emellett az egészséges életmódra neveléshez és a testi-lelki egészség megőrzéséhez. Az első Egészségnap alkalmával a célcsoportunk főként a felnőtt korosztály volt. Testösszetétel méréseket, vérnyomást és vércukor szintet mértünk, továbbá az érdeklődők különféle mentálhigiénés teszteket tölthettek ki. Aki igényelte, étrendi tanácsot is kapott.

A második Egészségnap célcsoportja a kisgyermekek és szüleik voltak. Fontos szempont volt, hogy a gyerekek és a szülők együttesen megtapasztalják, hogy az egészségük megőrzéséhez egészségtudatos magatartás kialakítására van szükség. Testösszetétel méréseket, vérnyomást és vércukor szintet mértünk, vércsoportot határoztunk meg. Megismertettük a gyermekekkel az Okos Tányér alapelveit, miközben a szülők is bekapcsolódtak az egészségnevelés folyamatába. Mivel szülők és gyerekek együttesen voltak jelen, reméljük, hogy bizonyos szemléletformálást is el tudtunk érni

 

Konferencián történő részvétel

A pályázatban lehetőséget tudtunk biztosítani egy hallgatónak, hogy részt vegyen a Student Conference On Health Sciences With International Participation elnevezésű nemzetközi konferencián, amelyen az egészségtudomány bármely területén kutató hallgatók vehettek részt és prezentálhatták tudományos eredményüket.

A különböző egészségtudományi területen tanuló szakkollégista hallgatóknak tudtunk hazai konferencia részvételt biztosítani a pályázat segítségével. Így gyógytornász, dietetikus, szülésznő, rekreációszervező és sportmenedzser MSc szakos hallgatók tudtak részt venni leendő szakmájukhoz kapcsolódó, látókörüket és tudásukat bővítő előadásokon.

A Cholnoky Nemzetközi Szimpóziumon idén is részt vettek előadással hallgatóink, így erősítve a két szakkollégium közötti együttműködést.

A szakkollégisták minden esetben örültek a lehetőségeknek, sokan először vettek részt szakmai konferencián, így már ezt is nagy élményként élték meg. Emellett szakmai tapasztalatokkal és kapcsolatokkal gazdagodtak. Beszámolóik és a beszélgetéseink során pozitívnak értékelték a részvételi lehetőséget.

 

Vitaestek megvalósítása

A projektben három vitaestet terveztünk, ezek Szombathelyen és Pécsett valósultak meg. Az őszi szemeszterben egy kutatásmódszertannal foglalkozó vitaest volt a szombathelyi képzési központban.

A tavaszi szemeszterben a résztvevők a fenntartható táplálkozásról és a pazarló életmód veszélyeiről hallhattak előadást. Utolsó vitaestünkön a fogyatékkal élők sporttevékenységeit ismerhették meg a résztvevők. A hallgatói visszajelzések alapján, a témák elnyerték a tetszésüket, többen jelezték, hogy a témák folytatását szeretnék.

A vitaestek nyitottak voltak a nem szakkollégista hallgatók számára is, ezzel célunk a Szakkollégium népszerűsítése volt.

 

Szakmai nyilvánosság biztosítása, szakkollégiumi honlap működtetése, fejlesztése

Az Egészségtudományi Szakkollégium honlapra az események frissítése, folyamatos feltöltése történt. Programok, események képi anyagának feltöltésével és hallgatóbaráttá tételével könnyebb elérést biztosít az érdeklődők számára, ugyanakkor biztosítja a nyilvánossággá tétel követelményét is..

 

A társadalmi problémákra érzékeny, szakmai attitűdök kibontakozását segítő foglalkozások

 

Társas kapcsolatok, intimitás a párkapcsolatokban című foglalkozáson Zsoldos Márta szexuálterapeuta, játékos feladatokkal tűzdelve járta körbe a témát, világított rá a párkapcsolati problémákra, emellett megoldási javaslatokkal látta el a hallgatóságot. Visszajelzések alapján a résztvevők nagyon hasznosnak ítélték meg, a gyakorlati javaslatokat, melyet a mindennapjaikban is jól tudnak alkalmazni.

A második foglalkozás Tolerancia tanulás - a deprivált csoportok kívánatos és elvárt kezelése címmel került megrendezésre. A kurzus vezetője Meisznerné Kuklek Noémi, szociális szakember, az Egészségtudományi Doktori Iskola doktor hallgatója, az elméleti oktatása közben gyakorlati feladatokkal látta el a hallgatókat. Számos, a fogyatékosok korlátozottságát megtapasztalható gyakorlatot végeztek a résztvevők, amit a program legizgalmasabb és legérdekesebb részeként éltek meg.

 

A szakkollégiumi tagok tudományos és közéleti publikációinak megjelentetése

Az év folyamán két megjelent és két elfogadott publikáció született szakkollégista hallgatóinktól. Az elfogadott publikáció címe: The predictive role of PET/CT imaging in clinical N and M staging and treatment decision process. Institutional experiences in Hungary]. Orv Hetil. 2018 Sep;159(39):1593-1601. doi: 10.1556/650.2018.31207. Társszerzője Kedves András.

A másik megjelent publikáció címe: A magyar labdarúgást övező problémák vizsgálata, avagy miért beteg a magyar labdarúgás? Sport és Egészségtudományi Füzetek, 2018/2/ 3. szám 48-p - Vági Márton Zsolt tagunk jegyezte.

A másik két publikáció megjelenés alatt áll.

 

Eszközök beszerzése

A pályázat segítségével a szakkollégium eszköztára tovább bővült, beszerzésre került 2 hordozható winchester, melyek a beszerzés után a képzési központok (Szombathelyi Képzési Központ) szakkollégiumi képviselőjéhez kerültek.

Ezen túlmenően szakkönyvek kerültek beszerzésre a tanév folyamán, amit szakkollégista hallgatóink forgathatnak, ezek a képzési központokhoz kerültek kihelyezésre, hogy mindenki számára elérhetővé váljanak friss és hasznos irodalmak.

 

Prof. dr. Figler Mária
Egészségtudományi Szakkollégium elnök

Dr. Tigyiné dr. habil Pusztafalvi Henriette
általános elnök- helyettes